Website Banner
 
   

Motor Control Panel (MCP) 
    ในการออกแบบตู้คอนโทรลมอเตอร์ มีการควมคุมเครื่องจักรอยู่หลายชนิด ซึ่งแล้วแต่การออกแบบตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานไม่มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการทำงานของแต่ละเครื่องจักร ซึ่งมีหลากหลายตามแต่เหมาะสมและการนำไปใช้งาน
    ทางเรามีการออกแบบให้กับทางลูกค้าเบื้องต้น เมื่อทราบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องจักร เราจะออกแบบวงจรไฟฟ้า พร้อมวาง Lay Out อุปกรณ์ภายในตู้ แล้วนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติจนกว่าจะถูกต้องและพอใจ และจึงนำมาผลิตในขั้นตอนต่อไป


       ตู้ควบคุมระบบสูบจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมัน ใช้ภายนอกอาคาร มีเมนเบรกเกอร์ขนาด 1250 แอมป์ ติดตั้งคาปาซิเตอร์แก้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในตู้  

 
งานตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ เครือเบทราโก
 
 เครือเบทราโกร Proj.FAP
 
     
     

Current Pageid = 5